A Gyülekezet

Gyülekezetünk története egész a múlt század közepéig nyúlik vissza. Bár 2001-ig nem volt Kecskeméten Pünkösdi Gyülekezet, mégis hosszú évtizedeken keresztül volt egy imádkozó mag – a két Ilonka néni (Alföldi Pálné és Farkasné Ilonka). Ők egészen halálukig imádkoztak a gyülekezetért és azért, hogy legyen a gyülekezetnek egy saját pásztora.

Hiszem, hogy az imáik meghallgatásaként küldött minket Kecskemétre Isten, Paul Gracza, a PTF igazgatója közreműködésével. 2001 őszén kezdtük el a gyülekezet újraplántálását. Feleségemmel együtt kb. tízen indultunk, és lassan növekedve számos helyet kinőve kerültünk jelenlegi helyünkre, a Klapka u. 9-11. szám alatti Gabona székházba.

Amikor elindult a gyülekezet, a pénztárt kivéve (amihez elvből sohasem volt közöm) szinte minden szolgálat rám hárult a takarítástól kezdve a dicsőítésen át a prédikációig. A vágyam mindig is egy szolgáló gyülekezet volt, és az egyik fő célom szolgálatom során mindig is az volt, hogy a gyülekezet minden tagja ismerje fel az elhívását, és ajándékai által építse Isten országát.

Jelenleg a gyülekezetben számos szolgálati terület van, amelyeknek a gyülekezet tagjainak jelentős része aktív munkatársa. A szolgálatainknak három fő iránya van: Isten felé, egymás felé és a társadalom felé való szolgálat.

Az Isten felé való szolgálatunk gyülekezetünk legfontosabb területe. Isten felemelése imáink és dicséreteink által és a Szentírás minden szavának komolyan vétele számunkra elsődleges fontosságú.  Jézus mondta nekünk: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. (Máté 22:37-38)

Az egymás felé való szolgálatunk alapja szintén a Bibliában található: Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. (Gal 6:10) Bár kiváltságnak tartjuk, hogy az MPE tagjai lehetünk, hisszük, hogy a helyi gyülekezet Krisztus teste itt a földön. Akarjuk Jézus szavait megélve egymást tiszta szívből, buzgón szeretni. Észrevenni, ha valamelyikünk beteg, vagy szükséget szenved valamiben, mellette állni és támogatni, tömören: megélni egy valódi közösséget egymással.

A társadalom felé való szolgálatunk mozgatórugója elérhetővé és megismerhetővé tenni az Örömhírt:
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. (Ján 3:15-18)
Annyi információ éri a ma emberét, és annyi irány létezik a spiritualitás megéléséhez, hogy nem könnyű a helyes cél megtalálása és elérése. Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Út, az Igazság és az Élet, és senki sem mehet az Atyához csakis Ő általa. (Ján 14:6) Ha csak egy igaz út van, amely a mennybe vezet, és a többi mind a kárhozatra visz, akkor nekünk kötelességünk megosztani az örök élet lehetőségét mindenkivel.